Klas Eriksson – Vet din mamma var du e?

2017.06.09 - 2017.08.20

Introduktion

Under sommaren presenterar Göteborgs Konsthall ”Vet din mamma var du e?”, en stor separatutställning med konstnären Klas Eriksson. Hans intresse för kontroll, makt och begränsning tar sitt huvudsakliga uttryck genom foto, måleri, performance, video och skulptur. Erikssons verk trotsar det givna och riktar fokus mot något mer okänt och osäkert och ställer relationer på spel. Det kan handla om olika typer av relationer inom exempelvis konstvärlden eller subkulturer, eller på ett större plan de relationer som skapar ekonomiska förhållanden eller maktstrukturer i samhället.

Utställningens titel ”Vet din mamma var du e?” rymmer flera berättelser. Är det ett barndomsminne – en liten Klas på fotbollsmatch som skriker ramsan för att förminska vuxna motståndarsupportrarna? Eller är det den ärligt oroliga frasen riktad till ynglingen i rännstenen, eller till det ensamma barnet?

Eriksson arbetar ofta med att låta sin konst skapa förskjutningar som kan te sig små, men som får stor effekt. Han ifrågasätter kulturbegreppet och föreställningen att kultur är någonting som kan delas upp i hög- respektive lågkultur. Eriksson utmanar den klassiska, och än idag mycket vanliga uppfattningen att det finns en mer värdefull kultur för en högutbildad, övre medelklass och en ytlig slit-och-släng-kultur för de unga och lågutbildade.

Göteborg Konsthall anser att en viktig funktion i konstnärlig aktivitet är att utmana invanda begrepp, ifrågasätta ideologier och givna regelverk. Vi vill med Klas Erikssons utställning ”Vet din mamma var du e?” försöka belysa det samtida tillståndet och ta sikte mot möjligheterna till förändring, belysa andra erfarenheter samt undersöka samspelet i det offentliga rummet. Erikssons ständiga undersökningar av hur maktens mekanismer manifesteras och upprätthålls i offentliga miljöer, är unika i sitt slag – lika orädda som modiga, både lekfulla och allvarliga på samma gång. Hans arbeten och konstnärliga processer är viktiga i en tid präglad av oro när starka röster kräver hårdare tag, mer ordning och större kontroll.

Biografi

Klas Eriksson (född 1976) är utbildad vid den Kungliga akademien för de fria konsterna i Stockholm. Han bor och är verksam i Göteborg, Sverige. Eriksson har ställt ut nationellt samt internationellt på flera konstinstitutioner bland annat Kalmar Konstmuseum, Prosjektrum Normanns, Gallery Steinsland Berliner, Telemarks Artcenter, Art Paris, Bologna Art Fair, The Bucharest Biennale 5 samt Copenhagen Art Festival. Klas Eriksson är representerad av Christian Larsen Gallery i Stockholm och Eduardo Secci Contemporary i Florens.

Läs mer om Klas Eriksson på klaseriksson.org