Vill du skriva historia – eller förbättra den?

Under namnet Konst på Wikipedia träffas vi kl. 17-20 varje onsdag i Läsrummet på Göteborgs Konsthall, skriver på Wikipedia, samtalar, diskuterar och fikar. Det är ett sätt för oss att öka antalet svenskspråkiga artiklar om konst på Wikipedia. 

Tillsammans kan vi förbättra svenskspråkiga Wikipedia, sprida kunskap och skriva historia. Huvudfokus ligger på att skriva om konst och konstnärer men var detta stora ämne börjar och slutar behöver inte definieras. Att skriva encyklopediska texter om samtidskonst och idag verksamma konstnärer kan vara svårt, vilket märks på att mängden sådana artiklar på svenskspråkiga Wikipedia är förhållandevis få. Tillsammans kan vi göra något åt detta!

Encyklopedier och historieböcker har i alla tider främst fokuserat på män, en skevhet som även är tydlig på Wikipedia. Vi ser därför gärna att kvinnliga konstnärskap, och andra förfördelade grupper lyfts fram och får den plats de förtjänar på Wikipedia.

Grundregler för skrivstugan

• Alla är välkomna
• Det här är lika mycket för dig som aldrig skrivit på Wikipedia, som för dig som skrivit mycket. Det viktiga är att du vill träffas, skriva och dela med dig av dina kunskaper
• Vi har inga ledare och alla är lika mycket värda. Det betyder att vi även ger nybörjare plats att utvecklas genom att ta ansvar. Vi turas om att hjälpa varandra, även nybörjarna
• Umgänge och samtal är viktigt, varför vi också bjuder på fika
• Du kan göra en insats – alla bidrag är värdefulla!

Om du vet vad du vill skriva om – ta gärna med böcker, utställningskataloger, tidningsartiklar och annat som kan fungera som källmaterial. Annars finns ofta bra källor på nätet, i böcker och tidningar i vårt läsrum eller också kan vi översätta från andra språks wikipedior.

Tillsammans kan vi göra en önskelista på artiklar som vi tycker skulle vara bra, roligt och intressant att skriva och fördjupa oss i.

Vi kommer ofta ha två extra laptops att låna ut men det är väldigt bra om du tar med dig en egen dator att skriva på. Har du lånekort för Göteborgs kommunala bibliotek så går det bra att koppla upp sig via deras wifi – annars kommer vi oftast att ha tillgång till ett annat wifi.