Vill du veta mer om våra utställningar? Ta del av en guidad visning som ger ett fördjupat möte med samtidskonsten!

Öppna visningar

Varje lördag kl 13 erbjuder vi guidade visningar på svenska av pågående utställning. Visningar på fler språk kan ibland ingå i utställningsprogrammet, se vårt kalendarium. Visningarna är 30-45 min långa och ingen föranmälan behövs för att delta. Kostnadsfritt!

Kort introduktion

Vill du ha en kort introduktion till utställningen på 5-10 minuter? Fråga våra utställningsvärdar i receptionen på Göteborgs Konsthall! De hjälper gärna till.

Boka visning

Det går också bra att boka visningar vid andra tidpunkter, anpassade för era behov. Kontakta oss på bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se eller 031-368 34 50 så kan vi gemensamt planera önskat upplägg för visningen. Notera att bokade visningar debiteras enligt uppgjort pris vid bokningen.