Vill du veta mer om våra utställningar? Ta del av en guidad visning som ger ett fördjupat möte med samtidskonsten.

Öppna visningar

Varje lördag kl. 13 erbjuder vi guidade visningar på svenska till pågående utställning. Visningar på fler språk kan ibland ingå i en utställnings progam. Visningarna är ca 30-45 min och ingen föranmälan behövs för att delta. Kostnadsfritt!

Se aktuella visningar i Kalendern

Kort introduktion

Vill du ha en kort introduktion till utställningen på ca 5-10 minuter? Fråga våra utställningsvärdar i receptionen på Göteborgs Konsthall.

Boka visning

Det går också bra att boka visningar vid andra tidpunkter och anpassade för era behov. Kontakta oss på bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se eller 031-368 34 50 så kan vi gemensamt planera önskat upplägg för visningen. Notera att bokade visningar debiteras enligt uppgjort pris vid bokningen.