Göteborgs Konsthall arbetar aktivt med den pedagogiska verksamheten. Genom Göteborg kulturnämnds satsning på museipedagogik har vi en möjlighet att erbjuda ett varierat lektionsutbud av museilektioner till elever i Göteborg.

Sedan ett par år tillbaka har vi erbjudit museilektioner med stor bredd, där vi bland annat har samtalat om konst på franska, spanska och tyska, funderat kring filosofi och filmvetenskap, provat performancekonst, diskuterat fotografi, gjort parafraser och besökt skolor med konstfilmer.

Lektionsbokning

Utbudet av samtliga Museilektioner bokas på museilektioner.se. Hösten 2017 släpptes lektionerna den 21 augusti. För att direkt se Göteborgs Konsthalls lektioner klicka här.

Museilektionerna är kostnadsfria för skolor i Göteborgs Stad. Tänkt på att boka i tid då lektionsplatserna kan ta slut, men vi ber er att inte boka upp fler lektioner än ni har behov av. Detta för att fler klasser skall få tillfälle att boka en museilektion.

Museilektioner för skolor från andra kommuner

De flesta lektioner som finns på hemsidan för museilektionerna kan enbart bokas av skolor inom Göteborgs Kommun. Göteborgs Konsthall försöker även ge möjlighet för andra skolor att boka lektionerna mot ersättning. Kontakta oss gärna på bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se med förfrågningar om lektioner.