GIBCA 2015, Opening day, Foto Attila Urban

Samarbeten

Göteborgs Konsthall är och ska vara en uttalad samarbetsorganisation. Genom samarbeten växer konsthallen tillsammans med andra och möjliggör ett rikare och intressantare konst- och kulturliv i Göteborg. Göteborgs Konsthall vill genom samarbeten med andra vara med och utveckla ett konstliv som präglas av nyfikenhet, öppenhet, kritisk reflektion och nya erfarenheter.  Därför välkomnar Göteborgs Konsthall initiativ till nya samarbeten.

Nationella och internationella samarbeten