Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.PEDAGOGIK & FÖRMEDLING

Göteborgs Konsthall visar samtidskonst, en konst som på olika sätt speglar och kommenterar vår egen tid. I vår verksamhet är förmedlingen av det vi visar en av grundpelarna. Denna förmedling sker på många olika plan, exemeplvis i form av personliga möten mellan er besökare och våra värdar, guider eller pedagoger, men även i textform i den information som vi producerar till varje utställningen eller det som vi publicerar här på vår hemsida.

KONSTKOLLO - ETT KREATIVT ÄVENTYR
Är du 13–20 år och nyfiken på konst? Ta chansen att delta i ett kreativt sommaräventyr när Göteborgs Konsthall tillsammans med Dômen konstskola anordnar konstkollo vecka 25 och 26! Träffa konstnärer, lär känna nya vänner, samtala om konst, utforska olika material och tekniker – skulptur, teckning, måleri och mycket mera!

Klicka här för att läsa mer om Konstkollo

- - - - - - - - -

MALLRATTS GÖTEBORG - MALLRA LINJEN

Under 2015 drivs projektet Mallrats Göteborg – Mallra Linjen i samarbete mellan Göteborgs Konsthall, konstnären Kristoffer Svenberg och gymnasister från olika deklar av Göteborg - samt en grupp seniorer. Projektet kretsar kring att göra offentlig konst i kommersiella rum. Miljöer så som shoppinggallerior, köpcentrum eller liknande vilket även är platser som bär på en semi eller halvoffentlig status i dagens städer. Var går egentligen gränsen mellan det privata och offentliga?

Klicka här för att läsa mer om Mallratts


- - - - - - - - -

UTSTÄLLNINGSVÄRDAR
Göteborgs Konsthall arbetar med det som kallas aktivt värdskap vilket innebär att det alltid finns någon du kan fråga eller diskutera med.
Här kan du läsa mer om vårt arbete med värdskapet.

- - - - - - - - -

FOR FUN=
FOR FUN= en mötesplats för nyfikna, stora som små, på Göteborgs Konsthall. Kreativitet, inspiration och ömsesidigt utbyte står i centrum för FOR FUN=. Välkommen till din konsthall! FOR FUN=Gratis

Klicka här för mer information och datum

- - - - - - - - -

ALLMÄNNA & TEMATISKA VISNINGAR
Vi erbjuder olika former av visningar till varje utställning. Det kan vara allmänna visningar, familjevisningar med verkstad eller mer tematiserade visningar. För att se när vi erbjuder aktuella visningar på vår hemsida, titta under rubriken Aktuellt och under rubriken Pedagogik/visningar. Visningarna är gratis.

Här kan du läsa mer om våra visningar.

- - - - - - - - -

BOKADE VISNINGAR
Göteborgs Konsthall kan erbjuda visningar av pågående utställning för grupper på upp till 30 personer.
Se här för mer information

- - - - - - - - -

FÖR SENIORER
Göteborgs Konsthall har sedan hösten 2011 haft ett nära samarbete med Backa Kulturhus och deras seniorprogram Livslust. Ett flertal konstkurser, visningar och workshops har genomförts med olika teman och fokus.


Klicka här för att läsa mer

- - - - - - - - -

LEKTIONER
Våra utställningar kan beröra helt skilda frågor och det finns en möjlighet att inrikta pedagogiken på olika teman och knyta an till olika läroämnen: svenska, samhällskunskap, filosofi, psykologi, historia… Ibland har vi även lektioner på franska eller engelska.

Eftersom många fortfarande är ovana vid samtidskonstens uttryck är det konstpedagogiska arbetet viktigt så att eleverna får hjälp att hitta vägar till tolkning av verken, att förankra den egna upplevelsen i ett större sammanhang. I dagens samhälle där vi ständigt möter bilder är det viktigt att vi ger barn och ungdomar en möjlighet att tolka, se igenom och kritiskt granska det bildflöde som omger dem.

Vi arbetar aktivt med den pedagogiska verksamheten och erbjuder lektioner till alla åldrar - till barn likväl som vuxenstuderande. Se lektionsutbud
- - - - - - - - -

KONSTKOLLO
Är du 13–20 år och nyfiken på konst? Ta chansen att delta i ett kreativt sommaräventyr när Göteborgs Konsthall tillsammans med Dômen konstskola anordnar konstkollo! Träffa konstnärer, lär känna nya vänner, samtala om konst, utforska olika material och tekniker – skulptur, teckning, måleri och mycket mera!
Klicka här för mer information om Konstkollo 2014

- - - - - - - - -

NYHETSBREV
Håll koll på konsthallens pedagogiska verksamhet genom att anmäla dig till nyhetsbrevet för pedagogik och få kontinuerliga uppdateringar om nya lektioner, workshops och visningar. Ange i ämnesraden om det rör »förskola«, »åk 1-3«, »åk 4-6«, »åk 7-9«, »gymnasium« eller »vuxna«.

Anmäl dig till: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Du kan läsa mer om Göteborgs Konsthalls och de övriga museernas pedagogiska verksamhet på Göteborgs Stads kulturförvaltnings hemsida

- - - - - - - - -
Länk till information om öppettider.