Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.AKTUELLT

På denna sida finner du den mest aktuella informationen angående programverksamhet, vernissage och annat som är på gång på Göteborgs Konsthall.

TORSDAG 22 JANUARI KL 19.00-SÖNDAG 1 FEBRUARI KL 17.00
LET ME TELL YOU A STORY
Ny videokonst från de nordiska länderna visas på Göteborgs Konsthall som en del av Göteborg Film Festival 2015.

Klicka här för att läsa mer

- - - - - - - - - - - - - -


FREDAG 23 JANUARI-SÖNDAG 1 FEBRUARI KL 17.00

ALLA KAN SKAPA! EN KONSTKURS FÖR SENIORER
Under fyra tillfällen i höstas har en grupp intresserade seniorer träffats tillsammans med en konstpedagog
från Göteborgs Konsthall. Gruppen har blivit introducerade till samtidskonsten genom den aktuella utställningen som då visades (Märk Linjen) och själva fått ägna sig åt bildskapande. Olika tekniker och material har provats på utifrån deltagarnas egna önskemål. Bildpresentationen visas i For Fun-rummet på Göteborgs Konsthall 22 januari – 1 februari.

- - - - - - - - - - - - - -

KONSTKURS:
FYRA KVÄLLAR OM KONSTEN IDAG
Vad har lett fram till att konsten ser ut som den gör idag? Hur har begreppet konst förändrats och hur ser konstnären själv på sin roll? Med utgångspunkt i Dana Sederowskys utställning practice makes progress på Göteborgs Konsthall kommer du att få perspektiv på och fördjupa dig i olika konstriktningar som varit viktiga och lett fram till hur samtidskonsten ser ut. Kursen leds av Thomas Lundgren och ges i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vid varje tillfälle medverkar konsthallens personal eller speciellt inbjudna gäster. Kursen är en fristående fortsättning på höstens konstkurs.

FÖRKUNSKAPER: Inga

KURSTILLFÄLLEN: 24, 31 mars, 7 samt 14 april.

KURSTID: 4 x2 studietim, Avg 500:- inkl fika

PLATS: Göteborgs Konsthall, Götaplatsen

Klicka här för anmälan till kursen!

- - - - - - - - - - - - - -

HYR PÅ GÖTAPLATSEN!
Söker du en annorlunda lokal för mingel? En stämningsfull plats för vigsel? Eller en plats för föreläsningar eller andra evenemang?

Klicka här för mer information för att hyra lokal.

- - - - - - - - - - - - - -

KOMMANDE PROGRAMPUNKTER
Klicka här för fler programpunkter

- - - - - - - - - - - - - -


Länk till information om öppettider.