Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.Historiska planritningar

Här nedan presenteras några historiska planrtitningar över hur Göteborgs Konsthall har sett ut och hur den har planerats att se ut.

Till historiken >>

Sigfrid Ericson & Arvid Bjerke 1922

Planritningar av Göteborgs Konsthall ritade av de båda arkitekterna Sigfrid Ericson & Arvid Bjerke 1922. På dessa ritningar kan man se de förslag på fasadutsmyckningar som arkitekterna tänkte sig. På metallbalkarna som sticker ut från den östra fasaden tänkte de sig någon form av stegrande hjortar och nedtill i de valbågade nischerna syns var sitt stiliserat leonhuvud. På norrfasaden placerade de en snäckformad fördjupning som pryds med en elefant. På den norra fasaden sitter också en överdimensionerad flaggstång med en stjärnformad infattning. Ingen av dessa utsmyckningar blev av.

Yngve Lundquist & Hans Rendahls arkitektkontor 1962

För Göteborgs konstförenings räkning gjorde arkitekten Yngve Lundquist 1962 ett antal idéskisser för hur man skulle kunna göra konsthallen till en mer praktisk och tillgänglig utställningslokal. På skissen ser man hur baksidan har använts vilket skulle tredubbla utställningsytan. För att öka tillgängligheten och kontakten med staden har även entrén flyttats ned närmre Götaplatsen så att den skulle nås med bara en halvtrappa. I den nedre skissen har Lundquist utgått ifrån Erikcon och Bjerkes fasadskiss från 1922.Till historiken >>

Länk till information om öppettider.