Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.AKTUELL UTSTÄLLNINGNATURUM 2014.6.13-2014.9.21

CAROLINE MÅRTENSSON, LINN LINDSTRÖM OCH KRISTIAN BERGLUND

Sommaren 2014 på Göteborgs Konsthall handlar om natur. Årets sommarutställning Naturum hämtar sin titel från latinets natura och dess etymologiska släktskap med ordet födelse har varit en viktig utgångspunkt. Utställningen undersöker hur människan på olika sätt skapar naturen, som tanke, ideologi och fysiskt objekt. Människans förmåga att skapa natur för olika ändamål visar en enorm variationsrikedom, allt från den globala ekonomins törst efter nya ”skogsmarker” att kalhugga till den enskilda individens ordnande av sina egna mikronaturer. Och bortom naturen som praktisk funktion i allas våra liv är den också sedan sekler tillbaka en ständigt återkommande scen för ideologisk spekulation och strid. Inte minst kommer detta till uttryck i den återkommande diskussionen om gränsdragningen mellan natur och kultur. Vad är natur och vad är kultur? Naturen har också ideologiskt kommit att vara en plats genom vilken man velat markera tillhörighet och utanförskap. Den som inte passar in kan stängas ute.

Utställningen Naturum är ett rum mellan liv och förruttnelse, mellan ordning och kaos, mellan mikro- och makronivå, mellan oreglerad föränderlighet och predestinerad konstruktion, mellan individ och kollektiv och mellan skapelse och död. Konstnärerna Linn Lindström, Caroline Mårtensson och Kristian Berglund skapar alla i Naturum egna ekologiska system som på olika sätt berör jagets komplexa relation till det som vi benämner natur.

Klicka på respektive namn för att läsa mer om konstnärerna och deras verk:
Caroline Mårtensson
Linn Lindström
Kristian Berglund

SOMMARVERNISSAGE FREDAG 13 JUNI KL 18-22


Vår stora sommarvernissage är numera tradition. Som vanligt börjar vi inomhus och efter invigninstal öppnas dörrarna till vår hemliga trädgård på baksidan där vi bjuder på dryck, tilltugg och briljant musik. Ta chansen att träffas och mingla innan sommaren sprider oss för vinden.

18:00 Utställningen öppnar.
18:30 Invigningstal av Mikael Nanfeldt, konsthallschef och curator för utställningen
19:00 Dörrarna till baksidan öppnas
19:30 Los Cripis (Argentina): Trio från Buenos Aires som renodlar ett charmigt primitivt sound och levererar melodiösa låtar med spår av föregångare som The Shaggs och Beat Happening.
20:30 Mansion (Göteborg): Det uppmärksammade Göteborgsbandet Mansion bjuder på mörk pop skapad i skärningspunkten mellan indie och synthig postpunk

INTRODUKTION TILL UTSTÄLLNING
Vill du ha en kort introduktion till utställningen på ca 5-10 minuter?
Fråga våra utställningsvärdar i receptionen på Göteborgs Konsthall.Länk till information om öppettider.