Göteborgs Konsthall presenterar grupp- och separatutställningar som visar på mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt arrangeras ett brett programutbud med bland annat konstnärssamtal, visningar, seminarier och lektioner för barn och unga.

Vision

Göteborgs Konsthall ska genom den samtida konsten, exempelvis bildkonst, text, ljud, film, performance, dans och teater, inspirera och verka för att utveckla ett kritiskt förhållningsätt samt öka förståelsen och kunskapen om vår samtid.

Organisation

Verksamheten är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning och leds av kulturnämnden i Göteborgs Stad. Göteborgs Stads konstpolitik ska värna konstens och konstnärernas möjlighet att verka fritt, självständigt och obundet. Inom konstpolitiken betonas den estetiska dimensionen, konstens autonomi och egenvärde. Konstpolitikens ansvarsområde är den professionella, kvalitativa konsten. Med konst avses här gestaltandet av upplevelser, erfarenheter, idéer och kunskap i konstnärlig form inom t.ex. litteratur, bildkonst, musik, scenkonst, film, design liksom hybridformer och gränsöverskridande verk. Stadens konstpolitik ska hävda konstens integritet (oberoende och egenvärde), främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet, samt skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna.